Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.        Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.        Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.        Dane osobowe klientów Apteki: www.aptekaantidotum.com zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych są chronione i traktowane jako poufne.

4.        Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

-    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;

-    Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: antidotum.wolomin@op.pl 

-    Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

5.        Za zgodą Zamawiającego dane osobowe mogą być także wykorzystywane w celu informowania go o aktualnych ofertach i nowych produktach. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji.

6.        Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści zawieranej umowy Klientowi:

-     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży;

-     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;

-     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 


 

7.        W sposób automatyczny zbierane są przez Usługodawcę informacje dotyczące Klienta zawarte w plikach cookies. W załączonym do niniejszego Regulaminu i stanowiącym jego integralną całość załączniku: „Regulamin wykorzystywania plików cookies” zostały opisane zasady ich przechowywania, wykorzystywania, a także sposób blokowania obsługi tych plików przez przeglądarkę internetową Klienta.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.aptekaantidotum.com oznacza akceptację Regulaminu wykorzystywania plików cookies.