Paracetamol Teva 500 mg

 • Kod: 3442
 • W magazynie: 0 szt.
 • Producent: Teva
 • Cena: 3,50 zł
 • szt.

 

 

Skład :

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg Paracetamolu.
Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: Skrobia żelowana kukurydziana, Hydroksypropyloceluloza, Talk i Magnezu stearynian; Otoczka tabletki Opadry II Clear 85F29116: Alkohol poliwinylowy, Makrogol 3350 i Talk.

Wskazania :

Lek Paracetamol Teva jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i obniżania gorączki.
Lek Paracetamol Teva może być stosowany w leczeniu bólu głowy, zębów, bólów miesiączkowych, bólu mięśni oraz w gorączce w związku ze zwykłym przeziębieniem.

Działanie :
Lek Paracetamol Teva zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi).

Przeciwwskazania :
Nie należy stosować leku Paracetamol Teva
− Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Przyjmowanie :
Tabletkę należy połykać, popijając szklanką wody.

Dawkowanie :
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie stosować dawki większej niż zalecana. Należy pamiętać, że większe niż zalecane dawki mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.
Dawka dla dzieci i młodzieży powinna być ustalona na podstawie masy ciała i należy zastosować odpowiednią postać farmaceutyczną. Podana poniżej informacja o wieku dzieci w obrębie każdej grupy wagowej służy tylko jako wskazówka.

Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg
Zwykle stosowana dawka to od 1 do 2 tabletek (500 mg do 1000 mg), w razie potrzeby można powtarzać co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 6 tabletek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież o masie ciała 43 kg do 50 kg (około 12-15 lat)
Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (500 mg), w razie potrzeby można powtarzać co 4 godziny, do maksymalnie 5 tabletek (2,5 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 34 kg do 43 kg (około 11-12 lat)
Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (500 mg), w razie potrzeby można powtarzać co 6 godzin, do maksymalnie 4 tabletek (2 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 26 kg do 34 kg (około 8-11 lat)
Zwykle stosowana dawka to połowa jednej tabletki (250 mg) , w razie potrzeby można powtarzać co 4 godziny lub 1 tabletka (500 mg), w razie potrzeby można powtarzać co 6 godzin, do maksymalnie 3 tabletek (1,5 g) na dobę.

Lek Paracetamol Teva, 500 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 26 kg.

Interakcje :
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku przyjmowania:

 • chloramfenikolu (stosowanego w leczeniu zakażeń), ponieważ lek Paracetamol Teva może opóźniać wydalanie leku z organizmu
 • metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów), ponieważ mogą nasilać działanie leku Paracetamol Teva
 • kolestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu) i leków, które opóźniają opróżnianie żołądka, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Paracetamol Teva
 • probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej). Pacjent może wymagać zmniejszenia dawki leku Paracetamol Teva
 • leków przeciwzakrzepowych (leki rozrzedzające krew np. warfaryna), w przypadku jeśli pacjent wymaga stosowania leku Paracetamol Teva na co dzień i przez długi okres czasu
 • salicylamidu (stosowanego w leczeniu gorączki i łagodnego bólu), ponieważ może opóźniać wydalanie leku Paracetamol Teva z organizmu
 • lamotryginy (stosowanej w leczeniu padaczki), ponieważ lek Paracetamol Teva może osłabiać jej działanie
 • leków, które mogą potencjalnie uszkadzać wątrobę, takich jak: barbiturany lub karbamazepina (stosowane w leczeniu chorób psychicznych i padaczki); ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych); izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy); fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki); ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu depresji).

Lek Paracetamol Teva może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie kwasu moczowego i stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią :
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek Paracetamol Teva można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek Paracetamol Teva w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane :
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, szyi, języka lub gardła (ciężkie reakcje alergiczne) należy przerwać przyjmowanie tego leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia tworzenia komórek krwi w szpiku kostnym)
 • reakcje alergiczne
 • depresja, splątanie, omamy
 • drżenie, ból głowy
 • zaburzenia widzenia
 • obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą)
 • ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty
 • nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych)
 • wysypka, swędzenie, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze
 • zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami
 • przedawkowanie i zatrucie.


Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10000 osób):

 • choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek))
 • obniżone stężenie glukozy we krwi
 • hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby spowodowane substancjami chemicznymi)
 • mętny mocz i zaburzenia nerek.

Bardzo rzadko zgłaszane były przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), gromadzenie się płynu w krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi), zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby, zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu), zaburzenia żołądka i jelita, zawroty głowy.


Przechowywanie :
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Blistry z foli PVC/Aluminium w tekturowym pudełku: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.